Performante sales & marketing business processen zijn het resultaat van een volgehouden lerende inspanning waarbij sales, marketing, communicatie en ICT op elkaar worden afgestemd. Een noodzakelijke voorwaarde voor het bouwen van langetermijn sales & marketing programma’s.

Inbound Marketingprocessen

Inbound sales & marketing programma’s richten zich op het aantrekken van nieuwe klanten. Hierbij worden sales, marketing, communicatie en ICT gealigneerd om op basis van een concrete waardepropositie en een content strategie een individuele prospect doorheen de verschillende fasen van zijn koopproces te begeleiden. De verschillende conversie ratio’s en de cost per lead, cost per sale en cost per contact zijn de belangrijkste meetpunten.

Outbound Marketingprocessen

Outbound programma’s richten zich zowel op het daadwerkelijk converteren van leads als op het meerverkopen of herverkopen aan bestaande klanten. Ook het binden van klanten aan het bedrijf of het vermijden van churn zijn voorbeelden van outbound programma’s. De verschillende conversie ratio’s vormen samen met specifieke klantwaarde indicatoren en modellen als RFM en LTV de belangrijkste meetpunten.

Inbound Marketingprocessen

01.

Lead Generation Programma’s

Niet elke lead kan worden omgezet in een effectieve verkoop. Het is ons doel om een constante instroom te genereren van voldoende kwalitatieve leads tegen een zo laag mogelijke kost per contact. SAM helpt u een lead generation programma op te zetten met de hoogst mogelijke conversie tegen de laagst mogelijke cost per lead.

02.

Lead Nurturing Programma’s

Dankzij technologie, data marketing en marketing automation brengen we het proces in kaart om de consument te leiden van prospect tot klant. De doorlooptijd doorheen dit proces is voor elke consument of bedrijf anders, en afhankelijk van een heel aantal factoren. Lead Nurturing Programma’s richten zich specifiek op sectoren, producten of klantensegmenten met een lange doorlooptijd. Ze stellen zich tot doel voortdurend data in te zamelen en te analyseren om tijdig contact te kunnen leggen wanneer iemand klaar is om te kopen.

03.

E-commerce Programma’s

E-commerce is vaak een goedkopere en efficiëntere distributieketen, zowel voor producten als diensten. Wij begeleiden u bij het opzettten van e-commerce kanalen. We kijken daarbij naar conflicten, implementeren de nodige tools, benchmarken de resultaten, optimaliseren de werking of beheren het proces in full service.

Outbound Marketingprocessen

01.

Re-marketing Programma’s

Re-marketing helpt u opnieuw in contact te komen met potentiële klanten die eerder interesse hebben getoond in uw bedrijf maar niet zijn overgegaan tot een aankoop. Dit kan zowel voor prospecten die zich nog niet hebben geïdentificeerd (anoniem) als voor prospecten waarvan we de naam kennen, en voor terugkerende klanten. Door een correct gebruik van data analyse en marketing automation kunnen we de timing en de relevantie van een heraanbod dermate personaliseren tot een zo sterk mogelijke stimulans voor aankoop.

02.

Customer Up & Cross Sales Programma’s

We gebruiken up-selling en cross-selling technieken om uw inkomsten te verhogen en de relatie met uw klanten te onderhouden. We helpen u uw winst te maximaliseren door het creëren van productgroepen of clusters na het analyseren van uw kassasysteem of database. We definiëren triggers die de communicatie na verkoop in gang zetten om extra sales te realiseren, en dit zonder de bestaande relatie met de klant te verstoren.

03.

Customer Loyalty Programma’s

Loyaal koopgedrag belonen en aanmoedigen kan significante veranderingen in de prestaties, de winst en de groei van uw bedrijf opleveren. Vanuit de database en bevragingen meten we de tevredenheid van klanten en houden we de loyaliteit bij. Wij maken een diagnose van het klantenverloop en ontwikkelen manieren om de klantenbinding te verbeteren.

04.

Member-Gets-Member

Eén van de meest krachtige marketingtools is nog steeds mond-aan-mond. Toch laten veel bedrijven dit potentieel onbenut. Wij helpen u een ambassador program op te zetten, zodat uw grootste fans uw bedrijf en uw boodschap verspreiden.

05.

Customer Win-Back Programma’s

Verloren klanten vormen nog steeds een mogelijke bron van inkomsten voor elke onderneming. Het is in vele gevallen makkelijker om een nieuwe verkoop te realiseren aan iemand die in het verleden reeds zaken met uw bedrijf heeft gedaan dan aan een nieuwe prospect. Customer Win-Back Programma’s richten zich op het terugwinnen van oude klanten. De LTV en de reden van verloop bepalen daarbij de prioriteit om een oude klant terug te winnen.

06.

Channel Marketing Programma’s

Een geleed distributiekanaal is slechts succesvol wanneer de verschillende schakels (OEM, distributeurs, groothandel, kleinhandelaars, … ) hun sales, marketing, communicatie en ICT inspanningen op elkaar afstemmen zodat ieder zijn specifieke rol kan vervullen in de waardeketting. SAM helpt u een Channel Marketing Program op te zetten dat alle neuzen in dezelfde richting zet. We leveren de tools om de meest effectieve manier van toewijzing van middelen en inspanningen te schetsen en om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Services

Inbound en Outbound marketingprogramma’s zijn slechts succesvol in het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen wanneer deze zijn gebouwd op performante business processen. Om deze processen te bouwen, en om progamma’s te servicen ontwikkelde SAM een specifieke dienstverlening in elk expertise domein.

We starten steeds vanuit een specifiek domein, maar het wordt pas echt effectief, efficiënt en performant als deze projecten evolueren naar een langetermijn proces en programma.

01.

Brand, Marketing, Sales Strategy

 • Market research and analysis
 • Value proposition and positioning
 • Customer journey definition

02.

Data management

 • Data audit
 • Data analysis
 • Data mining / modelling
 • KPI development

03.

Data Reporting

 • Data visualization
 • Dashboard development
 • Business case reporting (ROI, ROMI)

04.

Data Driven Interaction

 • Search engine advertising (SEA)
 • Search engine optimization (SEO)
 • Social media listerning
 • Social media advertising

05.

Automation management

 • Vendor and partner selection
 • System and data integration
 • Database management
 • Hosting

06.

Content management

 • Digital asset management (DAM)
 • Content management systems (CMS)
 • Channel management systems

07.

Customer management

 • Customer relationship management (CRM)
 • Sales force automation

08.

Contact & Campaign management

 • E-mail marketing software
 • Social media monitoring software
 • Social media interaction software
 • Campaign management software
 • E-commerce, e-couponing software

09.

Communication planning

 • Creative services (external)
 • A/B testing
 • MV testing
 • Eye-tracking
 • Media planning & buying
 • Production planning & buying

10.

Conversation planning

 • Project / interim management
 • Program management
 • Service level agreements

Project management,
Interim management,
of een Service Level Agreement.

U kiest hoe we samenwerken

Succes is een proces. Het resultaat van een goede waardepropositie, gekoppeld aan volgehouden, langetermijn business processen die in real-time kunnen worden geëvalueerd en bijgestuurd. Deze processen uittekenen, analyseren, implementeren, automatiseren en vertalen naar programma’s is ons vak.

Hoe we uw uitdaging aanpakken hangt af van uw doelstellingen, mensen en processen. Concreet kan dat op drie manieren. We kunnen u als klankbord adviseren bij een eerste project, of uw mensen en externe leveranciers coachen als projectleider of interim manager, of desgewenst specifieke processen en programma’s integraal overnemen. Meer informatie?
Contacteer ons