Starten met performance marketing

SAM wil als sales & marketing consultancy bureau meewerken aan het succes van haar klanten door performante sales en marketing processen te ontwikkelen op lange termijn. We focussen hierbij uitsluitend op business consulting, data marketing, marketing automation en behavioral planning.

Binnen elk van deze expertise domeinen hebben we enkele vrijblijvende workshops of scans uitgewerkt. Deze vormen een een ideale basis om je als bedrijf te oriënteren in Business Process Management en om elkaar te leren kennen.

Wanneer het ook tot een effectieve samenwerking zou komen, kan u als klant bovendien gebruik maken van de KMO Portefeuille.

KMO Portefeuille

kmo2SAM is een erkend KMO portefeuille dienstverlener. Als KMO kan u op deze manier jaarlijks tot 40.000 euro subsidies bekomen van de Vlaamse overheid voor opleiding, strategisch advies of ondersteuning van uw bedrijfsprocessen. Bovendien biedt het label u de garantie dat SAM op een kwaliteitsvolle manier werkt met de nodige ervaring en kennis van zaken.

Download de folder voor meer informatie of surf naar Agentschap Ondernemen: www.kmo-portefeuille.be

Neem de proef op de som

Een partnership aangaan rond Business Process Management vraagt om vertrouwen. En of het nu gaat om consulting, data, automation of planning dat vertrouwen moet worden verdiend. Aan de hand van enkele concrete workshops en scans bieden we een vrijblijvende kennismaking aan.

01. Workshops

 • Strategy Workshop
 • Business Process Review Workshop
 • Marketing Automation Workshop
 • Second Opinion Service Workshop
 • Customer Journey Workshop

02. Scans

 • Data Scan
 • Search Engine Marketing Scan (SEO, SEA)
 • Social Media Scan

01. Strategy Workshop


De markt waarin u als onderneming actief bent, is permanent aan veranderingen onderhevig. Het verwachtingspatroon van klanten, het aanbod van oude en nieuwe concurrenten, productontwikkeling, … Kortom, bent u nog relevant?

Is uw waardepropositie nog onderscheidend? Voldoende aantrekkelijk voor klanten? Kan een bijsturing een groter protentieel aanspreken? Is uw marketing- & salesplan voldoende afgestemd op het beslissingsproces van uw klanten of de consument?

02. Business Process Review Workshop


SAM consultants zijn experten in het reviewen van uw sales- & marketing businessprocessen. De uitdaging bestaat erin om sales, marketing, communicatie en IT procesmatig op één lijn te krijgen.

Hebt u voldoende zicht op de werking van uw sales, marketing of communicatie afdeling? Twijfelt u of ze wel optimaal op elkaar zijn ingespeeld? Weet u niet zeker hoe de prospectietrechter of klantenpiramide zijn opgebouwd? Slaagt u er niet in om clinch rates te evalueren in het salesproces?

03. Marketing Automation Workshop


Marketing Automation optimaal inzetten, betekent de juiste tools gebruiken om klanten aan te trekken en te houden, marketing- & sales processen te aligneren en te automatiseren, de sales trechter te vullen met nieuwe leads en de effectiviteit van uw inspanningen in real-time op te volgen.

Tijdens deze workshop brengen we uw hardware en software in kaart. We bekijken de gegevensstructuur van de databronnen en hoe ze in relatie staan tot elkaar. De conclusie is een SWOT van de huidige situatie en de mate waarin de voorzieningen zijn afgestemd op de huidige processen en tools. Finaal zorgen we voor een aanbeveling rond de ideale informatie- en systeemarchitectuur met een aantal adviezen voor acties.

04. Second Opinion Service Workshop


Wie communiceert, wil weten of hij wel goed bezig is. En dat is vaak niet vanzelfsprekend. Onze behavioral planning specialisten evalueren uw bestaande communicatie tools op 6 criteria: attention, interest, description, argumentation, proof en close. We gebruiken daarbij technologische middelen zoals A/B of MVT testing, eye tracking, heat maps, click streams, … om de analyse te objectiveren en te motiveren.

Als besluit van de oefening formuleren we een aantal aanbevelingen met betrekking tot media, boodschappen, call to actions, …

05. Customer Journey Workshop


De customer journey geeft u inzicht in de fasen die mensen doorlopen van prospect tot klant, die bepalend zijn om uw klanten te boeien en te binden en die u kunt gebruiken om u te onderscheiden van de concurrentie.

Tijdens de workshop onderzoeken we de verschillende klantensegmenten en persona’s, en brengen we het beslissings- of koopproces stap voor stap in kaart van attention (hoe vindt de klant ons?) tot activate fase (hoe houden we contact voor extra aankopen?). Het resultaat is een visuele voorstelling van de customer journey met mogelijkheden tot verbetering.

01. Data Scan


Correcte gegevens zijn van het grootste belang om een marketing campagne te implementeren, key segmenten te definiëren, nieuwe prospecten te zoeken, …

De Data Scan meet de kwaliteit van uw bestand(en) met het oog op een grondige opkuis of verrijking. De verbeterde kwaliteit van uw gegevens heeft immers een rechtstreekse en positieve impact op de waarde van uw contacten met huidige en toekomstige klanten.

02. Search Engine Marketing Scan (SEO, SEA)


De dag van vandaag is het onontbeerlijk om vindbaar te zijn op het internet. Als een potentiële klant een relevante zoekterm intikt in een zoekmachine, wilt u uiteraard een prominente plaats innemen bij de zoekresultaten.

De SEM Scan is een eerste stap naar een SEO-geoptimaliseerde website en een verhoogde effectiviteit van de reclameuiting op internet (SEA). Op basis van een analyse van de huidige zoekmachinemarketing-inspanningen en het zoekpotentieel, wordt een aanbeveling uitgeschreven met betrekking tot de keywords en het volume van de leads. Met een inschatting van de implementatiekost, de extra traffic en de conversiekost.

03. Social Media Scan


Naast SEM zijn social media een belangrijke bron van website traffic en online merkbeleving daar de elektronische mond-aan-mond als een heel betrouwbare bron wordt gepercipieerd.

Monitoring is essentieel binnen social media marketing. Hoeveel spreekt men over uw bedrijf, merk, product of dienst? Wie spreekt en waar? Spreekt men positief of negatief? En hoe verhoudt zich dat tot de concurrentie?

Onze scan brengt de huidige situatie in kaart: trefwoorden, social media bereik, beïnvloeders, beschikbare content, storytelling potentieel, …

Onze Audit Workshops / Scans verlopen allen volgens een vast stramien.
 • Vertouwelijkheidsovereenkomst: alle informatie wordt steeds confidentieel behandeld
 • Intakegesprek: diepte-interview met betrekking tot de bedrijfsdoelstellingen en de audit problematiek of ter beschikking stellen van de data voor analyse
 • Workshop / scan vragenlijst: voorbereiding en analyse aan de hand van een gedetailleerde vragenlijst
 • Workshop / scan: voorbereid en begeleid door SAM consultants
 • Deliverable: analyse en aanbevelingen

Voornaam:

Naam:

Bedrijfsnaam:

Functie:

Telefoonnummer:

Straat:

Nummer:

Plaats:

Postcode:

Taal:

E-mail:

Workshop: