business_unit_oranje_groot

Business Consulting

ONDERNEMINGS-DOELSTELLINGEN VERTALEN NAAR BUSINESS PROCESSEN

Performante processen garanderen succes

Onze Business Consulting groep verenigt ervaren marketeers, strategen en operationele experts. Ze werken nauw samen met zowel sales-, marketing- en IT-managers als de algemene directie om meer performante sales & marketingprocessen te ontwikkelen of te optimaliseren. Enkel performante lange termijn processen die continue worden geëvalueerd, geautomatiseerd en bijgestuurd garanderen commercieel succes. SAM business consultants hanteren hierbij een proces in 4 stappen. Gratis workshop

business_audit_oranje

Audit

Tijdens de Audit-fase houden we de waardepropositie van een onderneming tegen het licht. Inclusief de vertaling naar brand-, marketing & sales strategy. Ook de mate waarin sales, marketing, communicatie en IT zijn gealigneerd met de customer journey van prospect tot klant, wordt geanalyseerd. Tijdens deze fase wordt via een GAP-analyse nauwkeurig onderzocht welke missing links, overlaps en inefficiënties er zijn.

business_analysis_oranje

Analysis

Tijdens de Analysis-fase spitten we dieper en gaan we door op de problematische aspecten uit de GAP-analyse. Alle beschikbare en relevante data worden in kaart gebracht, geanalyseerd en gebruikt om de efficiëntie van de bestaande processen en de haalbaarheid van de business case na te gaan. Op basis van de Audit-fase en Analysis-fase kan vervolgens tijdens de Adopt-fase een business case worden uitgewerkt rond de voorgestelde proces optimalisaties.

business_adopt_oranje

Adopt

Tijdens de Adopt-fase formuleren we een gestructureerde business case waarin een gefaseerd project plan wordt uitgeschreven. Uiteraard is dit geen statisch document, maar regelmatig onderhevig aan herziening, rekening houdend met change management. Permanent oog hebben voor veranderingen in de organisatie en de omgeving is een echte uitdaging in een business context. Worden de beoogde resultaten behaald?  Zijn er opportuniteiten die nog niet worden ontgonnen?

business_assess_oranje

Assess

Gedurende de gehele levensduur van het project wordt de business case continu geactualiseerd en valide gehouden aan de hand van de gap analyse en de KPI’s. Onze business consultants kunnen in deze fase als een klankbord fungeren of dag in dag uit voor u vinger aan de pols houden en in real-time de processen bijsturen. Zij bewaken voor u de effectiviteit en de efficiëntie.

Neem de proef op de som

Een partnership aangaan rond Business Process Management vraagt om vertrouwen. En of het nu gaat om consulting, data, automation of planning dat vertrouwen moet worden verdiend. Aan de hand van enkele concrete workshops en scans bieden we een vrijblijvende kennismaking aan. workshops_icon_oranje

01. Strategy Workshop

De markt waarin u als onderneming actief bent, is permanent aan veranderingen onderhevig. Het verwachtingspatroon  van klanten, het aanbod van oude en nieuwe concurrenten, productontwikkeling, … Kortom, bent u nog relevant? Is uw waardepropositie nog onderscheidend? Voldoende aantrekkelijk voor klanten? Kan een bijsturing een groter protentieel aanspreken? Is uw marketing- & salesplan voldoende afgestemd op het beslissingsproces van uw klanten of de consument?

02. Business Process Review Workshop

SAM consultants zijn experten in het reviewen van uw sales- & marketing businessprocessen. De uitdaging bestaat erin om sales, marketing, communicatie en IT procesmatig op één lijn te krijgen. Hebt u voldoende zicht op de werking van uw sales, marketing of communicatie afdeling? Twijfelt u of ze wel optimaal op elkaar zijn ingespeeld? Weet u niet zeker hoe de prospectietrechter of klantenpiramide zijn opgebouwd? Slaagt u er niet in om clinch rates te evalueren in het salesproces?
Onze Audit Workshops verlopen allen volgens een vast stramien.
  • Vertouwelijkheidsovereenkomst: alle informatie wordt steeds confidentieel behandeld
  • Intakegesprek: diepte-interview met betrekking tot de bedrijfsdoelstellingen en de audit problematiek
  • Workshop vragenlijst: voorbereiding en analyse aan de hand van een gedetailleerde vragenlijst
  • Workshop: voorbereid en begeleid door SAM consultants
  • Deliverable: analyse en aanbevelingen

Voornaam:

Naam:

Bedrijfsnaam:

Functie:

Telefoonnummer:

Straat:

Nummer:

Plaats:

Postcode:

Taal:

E-mail:

Workshop: